Podsumowanie roku w DKK

Zamkowy Dyskusyjny Klub Książki spotkał się w 2023 roku 15 razy. Dwa spotkania miały charakter organizacyjno-podsumowujący, pozostałe dotyczyły klubowych lektur – szczegółowa lista znajduje się poniżej. Omawialiśmy zarówno literaturę piękną, jak i książki non-fiction, nowości i pozycje wydane przed laty, nagradzane, ale i mało znane – z Polski i zagranicy.

Wiosną celowo wybraliśmy do przeczytania i przedyskutowania książki dwojga autorów goszczących na Festiwalu Literacki Świdwin: „Moralistów” Katarzyny Tubylewicz oraz „Kajś” Zbigniewa Rokity. Konfrontacja własnych  wrażeń ze sposobem, w jaki odbierają książkę inne osoby, a dodatkowo możliwość porozmawiania z autorem lub autorką to pogłębione i ciekawe doświadczenie czytelnicze.

Klubowe spotkania są okazją, by sięgnąć po książki, które często pozostają poza sferą osobistych czytelniczych wyborów. Bywa to okazja do pozytywnych zaskoczeń, a z pewnością do interesujących dyskusji.

Uroku i wyjątkowej atmosfery dodaje klubowym rozmowom miejsce – dzięki uprzejmości Świdwińskiego Ośrodka Kultury spotykamy się w kawiarni „Czytelnik”. Serdecznie dziękujemy za gościnę!

Egzemplarze klubowych lektur otrzymujemy dzięki współpracy z Książnicą Pomorską. Dwa tytuły zakupiła na nasze potrzeby Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie, trzy zorganizowaliśmy w ramach klubu.

LEKTURY KLUBOWE 2023:

„Lata” Annie Ernaux
„Boznańska. Non finito” Angelika Kluźniak
„Szwajcaria, czyli jak przeżyć między krowami a bankami” Joanna Lampka
„Słońce Scortów” Laurent Gaudé
„Grzech miłosierdzia” David Adams Richards
„Kajś” Zbigniew Rokita
„Moraliści” Katarzyna Tubylewicz
„Jedyna w swoim rodzaju” Elena Poniatowska
„Mali bogowie” Paweł Reszka
„Ulica marzycieli” Robert Willson
„Przyjaciel” Sigrid Nunez
„Pogo” Jakub Sieczko
„Zimny płomień” Yukio Mishima