Literacki Świdwin 2023 – program festiwalu

Na oficjalnej stronie festiwalu Literacki Świdwin pojawił się już program godzinowy zaplanowanych w tegorocznej edycji spotkań autorskich.

Szczegóły na stronie: https://literackiswidwin.pl/program/


Początki świdwińskiego festiwalu sięgają 1970 roku. To wtedy Stanisław Misakowski, ówczesny kierownik Świdwińskiego Ośrodka Kultury, zainicjował konkurs poetycki. Na patrona konkursu obrał Jana Śpiewaka – warszawskiego poetę i eseistę. Od roku 2004 konkurs nazwano im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej (zmarłej poetki i żony patrona konkursu).

Przez lata świdwiński zamek był miejscem spotkań wielu cenionych poetów. W skład jury wchodzili wybitni krytycy i poeci, tacy jak: Anna Kamieńska, Paweł Śpiewak, Stanisław Misakowski, Zbigniew Herbert, Zbigniew Bieńkowski, Jerzy Kwiatkowski, Krzysztof Karasek, Piotr Műldner-Nieckowski, Lech M. Jakób.

W 2020 roku w Świdwińskim Ośrodku Kultury postanowiliśmy rozszerzyć formułę i zorganizować kilkudniowe wydarzenie. Do tematów poetyckich dołączyliśmy te związane z prozą, a szczególnie literaturą faktu. Konkurs oraz pozostałe ujęte w programie wydarzenia, przede wszystkim spotkania autorskie, koncerty, wystawy, mają stać się okazją do wymiany wrażeń, opinii i do prowadzenia rozmów o współczesnej literaturze i kulturze.

Edycja 2022 przyniosła nowy kształt konkursu na reportaż, który tym razem skierowany był do osób, które już opublikowały swój tekst w prasie drukowanej lub tradycyjnej. 

W 2023 roku przystąpiliśmy do Koalicji Letnich Festiwali Literackich, a wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w czerwcu. Program będzie wzbogacony o kolejne aktywności towarzyszące – warsztaty, spacery i spotkania na świeżym powietrzu.