Konkurs plastyczny POCZTÓWKA NA WAKACJE

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Pocztówka na wakacje. Konkurs zainspirowany zamiłowaniem do pocztówek i widokówek Patronki Roku 2023 Wisławy Szymborskiej.

Konkurs jest elementem programu realizowanego w ramach projektu „Książką łączymy pokolenia” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Czytelnictwa 2023.

Organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Świdwin.
Kategorie wiekowe:
przedszkole,
uczennice i uczniowie klas I-III,
uczennice i uczniowie klas IV-VIII,
dzieci i młodzież z placówek edukacyjno-terapeutycznych.

Uczestnicy konkursu przygotowują samodzielnie pracę plastyczną jaką jest pocztówka lub widokówka wykonana metodą kolażu w maksymalnym formacie A4 ( płaską lub przestrzenną).

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2023 osobiście lub pocztą na adres Organizatora – do biblioteki:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 8 maja 2023.
Wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2023 na  podzamczu podczas pikniku czytelniczego.

UWAGA!
Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą (wraz z informacją RODO) załącznik do Regulaminu, a prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie wraz z podaniem kategorii wiekowej.

Regulamin i karta do pobrania: