Godziny otwarcia zamku 1-3 maja 2023

W pierwszych dniach maja Świdwiński Ośrodek Kultury działa zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 maja (poniedziałek) – ZAMEK zamknięty

2 maja (wtorek) – zapraszamy, jak zawsze we wtorki: CIT 9:00-17:00, biblioteka 9:00-17:00, kawiarnia 10:00-18:00

3 maja (środa) – w tym dniu zapraszamy do CIT (9:00-17:00) i do kawiarni (10:00-18:00), biblioteka zamknięta