Biblioteka zamkowa czynna w sobotę, 1 października

Jak co miesiąc, w pierwszą sobotę, również 1 października biblioteka zamkowa będzie otwarta od 10:00 do 17:00.

Od 15:00 zaczynamy natomiast aktywności związane z obchodami tegorocznej Nocy bibliotek. Spotkanie autorskie dla dzieci, dla dorosłych, gra zamkowa i warsztaty plastyczne.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest już na stronie: https://zamek.swidwin.pl/2022/09/22/noc-bibliotek-2022-w-swidwinskim-osrodku-kultury/