Biblioteka ponownie otwarta!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. biblioteki publiczne i naukowe mogą działać do dnia 27.12.2020 r.

Zapraszamy!