Panel dyskusyjny nt. “Funkcji poezji polskiej na przestrzeni wieków” z udziałem prof. Kazimierza Nowosielskiego – 18.10.2019 r.

18-tego października w ramach 50. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w naszej bibliotece gościliśmy profesora Kazimierza Nowosielskiego – znanego i cenionego poetę, krytyka literatury i sztuki, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego. Wstępem do dyskusji było „słowo”, jego pochodzenie i historia. Profesor zaprezentował związane z tematem rozmowy przykłady utworów a także swoją twórczość.