Ogólnopolski tydzień bibliotek 2019

Miejska i Powiatowa Biblioteka im.Jana Śpiewaka
w Świdwinie przyłącza się do akcji Ogólnopolski Tydzień Bibliotek